Home | Nguyet San | Dong Chua Cuu The

Một trong ba công tác quan trọng của các thừa sai Canada khi đặt chân đến Việt Nam (1925) là đào tạo các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế người Việt Nam. Tập Viện là giai đoạn đào tạo rất quan trọng trong cuộc đời của những người tận hiến cho Thiên Chúa nói chung và các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế nói riêng. Vì thế, ngay khi Toà Thánh cho phép chính thức thành lập Tu Viện đầu tiên của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam là Tu Viện Huế (13.03.1929), ngày chính thức thành lập Tu Viện Huế cũng là ngày khai mạc Tập Viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: 25-03-1929. Cha Hubert Cousineau là vị Tập Sư tiên khởi.

Ngày 14-04-1932, Tập Viện được chuyển ra Hà Nội. Tất nhiên, lúc này Tập Viện mới chỉ được mở cho những anh em dấn thân theo đặc sủng tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1933, Tập Viện dành cho những anh em dấn thân theo đặc sủng linh mục thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế được khai mạc, cũng tại Hà Nội, với hai tập sinh: Phê-rô Sự và Gia-cô-bê Cân.

Tháng 08-1934, bốn thầy tập sinh đầu tiên mãn kỳ Ðệ Tử Viện được nhập Tập Viện tại Hà Nội. Ðó là các thầy Henri Lộc, Gio-an Thính, Giu-li-ô Mân và Gio-an Ma-ri-a Dong.

Năm 1950, Tập Viện được chuyển về Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Ðà Lạt. Mùa thu năm 1959, Tập Viện dời về Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang. Từ 1975 - 1978, Tập Viện được đặt ở Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Thủ Ðức. Sau biến cố 25-01-1978, Tập Viện được đặt tại Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Từ mùa hè 2000, Tập Viện được đặt tại Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn.

Suốt từ 1934 - 1968, Tập Viện dành cho các anh em dấn thân làm linh mục thừa sai được mở liên tục. Vào năm 1968, với quyết định tổ chức giai đoạn "vào đời" cho các anh em vừa mãn Ðệ Tử Viện, Tập Viện tạm đóng cửa cho đến năm 1973. Kể từ đó cho đến năm 1994, Tập Viện được mở liên tục, nhưng do hoàn cảnh, không theo chu kỳ đều đặn hằng năm. Từ năm 1994, mỗi năm đều có lớp tập sinh mới.

Có thể nói: từ 1929 - 1968, công cuộc đào tạo ở Tập Viện luôn theo sát khuôn mẫu đã có hàng trăm năm, được thừa hưởng từ các cha Dòng Chúa Cứu Thế Canada và các cha Dòng Chúa Cứu Thế Bỉ. Từ cuối thập niên 1960, tâm tính và suy nghĩ của anh em trẻ thay đổi mạnh và luồng gió Công Ðồng Va-ti-ca-nô II lay động tất cả đời sống Giáo Hội. Công cuộc đào tạo tại Tập Viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã kịp thời canh tân, đáp ứng những đòi hỏi của Công Ðồng Va-ti-ca-nô II và những nhu cầu của thời đại mới. Sau biến cố 25-01-1978, Tập Viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam phải ở trong một hoàn cảnh đặc biệt, vô tiền khoáng hậu: các tập sinh không được ở trong Tu Viện, mà phải ở tại gia đình hoặc tại các nông trường, công sở, xí nghiệp. Kể từ niên khoá 1991 - 1992, Tập Viện đã được tái tổ chức và dần dần ổn định theo những đòi hỏi của Giáo Luật trong các hoàn cảnh bình thường.

Từ năm 1995, trước khi bước vào 12 tháng tu luyện theo Giáo Luật, các tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được đào luyện trong khoảng thời gian 9 tháng, cũng dưới sự hướng dẫn của cha Tập Sư. Như vậy, thời gian ở Tập Viện sẽ là gần 2 năm.

Một điểm khác biệt nữa : kể từ sau biến cố 1978, các tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam không mặc tu phục. Vào chính ngày mãn Tập Viện, tuyên lời khấn dòng, các tu sĩ sẽ được trao cho bộ tu phục truyền thống của Dòng Thánh.

Danh sách các linh mục Tập Sư Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam:

1929 - 1932 : Linh mục Hubert Cousineau
1932 - 1935 : Linh mục Pamphile Couture
1935 - 1942 : Linh mục Gérard Boissonnault
1942 - 1955 : Linh mục Antonio Boucher
1955 - 1956 : Linh mục Gérard Boissonnault
1956 - 1970 : Linh mục Camille Dubé
1973 - 1978 : Linh mục Gia-cô-bê Nguyễn Hữu Sơn
1978 - 1983 : Linh mục Gia-cô-bê Ðào Hữu Thọ
1986 -           : Linh mục An-phong Phạm Gia Thụy

[Home]

Home | Nguyet San | Dong Chua Cuu The


Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
Email: ducme@cuuthe.com