LỊCH CỬ HÀNH NĂM THÁNH 2000

TẠI RÔMA

(Từ Ðêm 24.12.1999 đến Ngày 06.01.2001)

Ngày 21.05.1998, Ủy ban Trung ương Năm Thánh 2000 đã ban hành Lịch cử hành Năm Thánh 2000 tại Rôma. Ðược sửa đổi, bổ sung và công bố vào ngày 17.12.1999, Lịch này gồm các buổi cử hành phụng vụ, các việc đạo đức bình dân, các hội nghị quốc tế tôn giáo, trong thời gian từ ngày khai mạc tức ngày 25.12.1999, đến ngày bế mạc, ngày 06.01.2001. Ðồng thời, thêm vào Lịch Năm Thánh Rôma này là những ngày mừng Năm Thánh đặc biệt của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (17&18.06.2000), Giáo hội Hoa Kỳ (13-16.07.2000), của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại (26.11.2000). Lịch Năm Thánh 2000 có các mục đích sau đây :

1. Ðể tín hữu khắp nơi hiệp thông với Ðức Thánh Cha, với Giáo Hội hoàn vũ trong những tâm tình cùng mừng biến cố Chúa Kitô sinh ra cách đây 2000 năm.

2. Ðể các cộng đoàn tùy theo lịch này và lịch của từng Giáo Hội địa phương, tổ chức Lịch Năm Thánh cho Giáo xứ, cộng đoàn dòng tu của mình.

3. Ðể tín hữu muốn đến Rôma hành hương dịp Năm Thánh 2000 biết các nghi lễ cử hành tại đây, và có thể tham dự khi đến Rôma, hoặc để chọn lựa thời điểm thuận tiện đi hành hương.

Tháng 12 Năm 1999

24, thứ Sáu : Lễ Chúa Giáng Sinh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Mở Cửa Thánh

Thánh lễ đêm Giáng Sinh

25, thứ Bảy : Lễ Chúa Giáng Sinh

* Tại hai Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô.

Mở Cửa Thánh

Thánh lễ ban ngày

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Phép lành Tòa Thánh cho thành Rôma và toàn thế giới. (Benedictio Apostolica Urbi et Orbi)

* Tại Thánh địa Palestine

Khai mạc Năm Thánh 2000

* Tại các Giáo Hội địa phương

Khai mạc Năm Thánh 2000

31, thứ Sáu : Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Canh thức đón chờ năm 2000

Tháng 1 Năm 2000

1, thứ Bảy : Ðức Maria, Ðức Mẹ Chúa Trời (Lễ Trọng) 

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Mở Cửa Thánh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới

Ngày Hoà Bình Thế Giới

2, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 2 sau lễ Giáng Sinh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Ngày Năm Thánh Cho Thiếu Nhi

6, thứ Năm : Lễ Hiển Linh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ truyền chức giám mục

9, Chúa Nhật : Chúa Giêsu chịu phép rửa

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ cử hành bí tích Rửa tội cho trẻ em

18, thứ Ba : Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Mở Cửa Thánh

Bắt đầu Tuần Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu

25, thứ Ba : Thánh Phaolô tông đồ trở lại

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thánh

Kết thúc Tuần Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất

28, thứ sáu : Thánh Ephrem

* Tại Nhà thờ Thánh Cêcilia vùng Trastevere

Phụng vụ thánh theo Nghi lễ Syro bên Ðông phương (1)

Tháng 2 Năm 2000

2, thứ Tư : Dâng Chúa Giêsu trong Ðền Thánh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Cử hành nghi thức làm phép nến và thánh lễ

Ngày Năm Thánh Cho Tu Sĩ

9, thứ Tư : Thánh Maron

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Phụng vụ thánh theo Nghi lễ Syro-Antiochia (2)

11, thứ Sáu : Ðức Mẹ Lộ Ðức

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

Cử hành bí tích Xức dầu bệnh nhân

Ngày Năm Thánh Cho Các Bệnh Nhân Và Nhân Viên Y Tế.

18, thứ Sáu : Chân phước Gioan (Fra Angelico)

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Minerva

Ngày Năm Thánh Cho Giới Nghệ Sĩ

20, Chúa Nhật

Ngày Năm Thánh Cho Các Phó Tế Vĩnh Viễn

22, thứ Ba : Lập Tòa Thánh Phêrô

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Ngày Năm Thánh Cho Các Viên Chức Phục Vụ Tại Những Cơ Quan Trung Ương Tòa Thánh

25-27, thứ Sáu-Chúa Nhật :

Hội nghị về việc thực thi Công Ðồng Chung Vaticanô II

Tháng 3 Năm 2000

5, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 9 Thường Niên

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Cử hành nghi thức phong chân phước

8, thứ Tư : Lễ Tro. Kiệu thống hối

* Từ Nhà thờ Thánh Sabina

Thánh lễ, làm phép tro vàbỏ tro.

9, thứ Năm :

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Chầu Thánh Thể

10, thứ Sáu :

* Tại Ðền thờ Thánh Latêranô

Ðàng thánh giá và nghi thức thống hối

11, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

12, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ I Mùa Chay

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Nghi thức tuyển chọn và ghi danh các dự tòng

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Nghi thức "Xin Tha Thứ"

16, thứ Năm :

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Chầu Thánh Thể

17, thứ Sáu :

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Ðàng thánh giá và nghi thức thống hối

18, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

20, thứ Hai :

Thánh Giuse bạn Ðức Maria

Ngày Năm Thánh Cho Giới Tiểu Công Nghệ

23, thứ Năm :

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Ðàng thánh giá và nghi thức thống hối

25, thứ Bảy : Lễ Truyền Tin

* Cùng cử hành với Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Rôma và các đền thánh Ðức Mẹ trên thế giới

Ðề cao phẩm giá của người phụ nữ dưới ánh sáng sứ mệnh của Ðức Trinh Nữ Maria (theo Tông thư Mulieris dignitatis)

26, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ III Mùa Chay

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Cử hành nghi thừc trừ tà lần (2) cho các dự tòng

30, thứ Năm :

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Chầu Thánh Thể

31, thứ Sáu :

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Ðàng thánh giá và nghi thức thống hối

Tháng 4 Năm 2000

1, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

2, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ IV Mùa Chay

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Cử hành nghi thức trừ tà (lần 3) cho các dự tòng

6, thứ Năm :

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Chầu Thánh Thể

7, thứ Sáu :

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Ðàng thánh giá và nghi thức thống hối

8, thứ Bảy :

* Tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

9, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ V Mùa Chay

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Cử hành nghi thức trao kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha cho các dự tòng

Cử hành nghi thức phong chân phước

10, thứ Hai :

Ngày Năm Thánh Cho Những Người Di Dân,Di Cư Và Sống Ngoài Quốc Gia Mình

13, thứ Năm :

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Chầu Thánh Thể

14, thứ sáu :

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Ðàng thánh giá và nghi thức thống hối

15, thứ bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

***

Tuần Thánh :

16, Chúa Nhật : Chúa nhật Lễ Lá.

Kính nhớ cuộc tử nạn của Chúa Kitô

* Tại Quảng trường Thánh Phêrô

Nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem cách trọng thể. Thánh lễ

18, thứ Ba Tuần Thánh

* Tại các Vương cung thánh đường ở Rôma

Cử hành nghi thức thống hối chung và bí tích Hòa Giải với việc xưng tội cá nhân

20, thứ Năm Tuần Thánh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ với nghi thức làm phép các loại dầu thánh

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Thánh lễ tưởng niệm bữa Tiệc ly của Chúa Kitô

21, thứ Sáu Tuần Thánh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Kitô

* Tại Hí trường Côlôsê

Ðàng thánh giá trọng thể

23, Chúa Nhật : Chúa nhật Phục Sinh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Cử hành nghi thức vọng Phục Sinh : Làm phép lửa, nến Phục Sinh, rước nến Phục Sinh, công bố Tin Mừng Phục Sinh, phụng vụ Lời Chúa, phụng vụ các bí tích khai tâm Kitô Giáo cho người lớn, phụng vụ Thánh Thể.

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ ban ngày

Phép lành Tòa Thánh cho thành Rôma và toàn thế giới. (Benedictio Apostolica Urbi et Orbi)

30, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ II Phục Sinh

* Tại Ðền thờ Thánh Pancraxiô

Thánh lễ cho các tân tòng

Tháng 5 Năm 2000

1, thứ Hai : Thánh Giuse thợ

Ngày Năm Thánh Của Giới Thợ Thuyền

6, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

7, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ III Phục Sinh

* Tại Hí trường Côlôsê

Nghi lễ Ðại kết tưởng niệm các vị tử đạo trong thời đại mới

13, thứ bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

14, Chúa nhật : Chúa nhật thứ IV Phục Sinh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ Truyền chức linh mục

Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Linh Mục Và Ðời Thánh Hiến

18, thứ Năm : Sinh nhật thứ 80 của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

Ngày Năm Thánh Cho Giáo Sĩ

20, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

21, Chúa Nhật :

Cử hành nghi thức phong thánh

25, thứ Năm :

Ngày Năm Thánh Của Các Nhà Khoa Học

26, thứ Sáu :

* Tại Ðền thờ Ðức Mẹ Nữ Vương các thiên thần, phụng vụ thánh theo Nghi lễ Alexandrino Etiopico (lễ Ðức Mẹ là giao ước của lòng nhân từ) (3)

27, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

28, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ VI Phục Sinh

Thánh lễ

Ngày Năm Thánh Của Giáo Phận Rôma

31, thứ Tư : Vọng lễ Thăng Thiên

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Cử hành Kinh Chiều I lễ Thăng Thiên

Tháng 6 Năm 2000

1, thứ Năm : Lễ Thăng Thiên

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

4, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ VII Phục Sinh

Ngày Truyền Thông Xã Hội

Ngày Năm Thánh Cho Các Ký Giả

10, thứ Bảy : Vọng lễ Hiện Xuống

* Tại Quảng trường Thánh Phêrô

Canh thức vọng lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống

11, Chúa Nhật : Chúa nhật Lễ Hiện Xuống

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Ngày Cầu Nguyện Cho Công Cuộc Hợp Tác Giữa Các Tôn Giáo

17-18, thứ Bảy & Chúa Nhật :

* Tại Hoa Kỳ

Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chọn cuối tuần này để tất cả người Việt Nam trên toàn quốc Hoa Kỳ mừng Năm Thánh 2000 và kỷ niệm Phong Thánh 117 Vị Tử Ðạo Việt Nam

18, Chúa Nhật : Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế Lần Thứ 47

22, thứ Năm : Lễ Mình và Máu Chúa Kitô

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Kiệu Thánh Thể

25, Chúa Nhật :

Kết Thúc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế Lần Thứ 47

29, thứ Năm : Lễ Thánh Phêrô & Phaolô Tông đồ

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

Nghi thức trao dây cổ (Palium) biểu hiệu quyền Tổng Giám Mục đứng đầu một Giáo tỉnh (metropolitani)

Tháng 7 Năm 2000

2, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 13 Mùa Thường Niên

Cử Hành Năm Thánh Trong Các Nhà Tù

9, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 14 Mùa Thường Niên

Thánh lễ Trạm trong Năm Thánh (Missa stationalis Iubilaris) (4)

13-16, thứ Năm-Chúa Nhật

* Tại Hoa Kỳ

Giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ tổ chức Ðại hội Toàn quốc "Encuentro 2000" ("Gặp Gỡ Năm 2000") tại Los Angeles Convention Center. Ðại biểu các sắc tộc của 177 giáo phận trên toàn quốc Hoa Kỳ sẽ tham dự. Chủ đề của Ðại Hội là: "Many Faces in Gods House: A Catholic Vision for the Third Millenium" (Nhiều khuôn mặt trong Nhà Chúa: Viễn ảnh Công Giáo cho Thiên niên kỷ thứ 3)

16, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 15 Mùa Thường Niên

Thánh lễ Trạm trong Năm Thánh (Missa stationalis Iubilaris)

23, Chúa Nhật : Chúa Nhật thứ 16 Mùa Thường Niên

Thánh Lễ Trạm trong Năm Thánh (Missa stationalis Iubilaris) (4)

30, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 17 Mùa Thường Niên

Thánh lễ Trạm trong Năm Thánh (Missa stationalis Iubilaris)

Tháng 8 Năm 2000

5, thứ Bảy : Vọng lễ Chúa Hiển Dung

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Canh thức cầu nguyện

6, Chúa Nhật : lễ Chúa Hiển Dung

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Cử hành Kinh Chiều II ngày lễ

14, thứ Hai : Vọng lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Nghi thức xông hương theo Nghi lễ Copte (5)

15, thứ Ba : Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Khai Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ 15

19-20, thứ Bảy và Chúa nhật : Chúa nhật 20 Mùa Thường Niên

Canh thức, cầu nguyện và thánh lễ vọng

Kết Thúc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ 15

Ngày Năm Thánh Cho Giới Trẻ

27, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 21 Mùa Thường Niên

Thánh Lễ Trạm trong Năm Thánh (Missa stationalis Iubilaris)

Tháng 9 Năm 2000

3, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 22 Mùa Thường Niên

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Cử hành nghi lễ phong chân phước

8, thứ Sáu : Lễ Sinh Nhật Ðức Mẹ Marai

Cử hành trọng thể liên hệ giữa biến cố Mẹ Chúa Cứu thế sinh ra và chính biến cố Chúa Kitô sinh ra

10, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 23 Mùa Thường Niên

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Ngày Năm Thánh 2000 Cho Các Giáo Sư Ðại Học

14, thứ Năm : Lễ Suy tôn Thánh Giá

* Tại Ðền thờ Thánh Giá Giêrusalem tới Ðền thờ Ðức Bà Cả. Kiệu theo trạm trong Năm Thánh 2000

Cử hành Kinh Chiều theo Nghi lễ Armenien và Nghi lễ Antasdan (6)

15, thứ Sáu :

Khai mạc Ðại hội Quốc tế về Thánh Mẫu Học

Ngày Năm Thánh Cho Sứ Thần Toà Thánh

17, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 24 Mùa Thường Niên

Ngày Năm Thánh Cho Các Người Già

24, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 25 Mùa Thường Niên

Thánh lễ

Bế mạc Ðại hội Quốc tế về Thánh Mẫu Học

Tháng 10 năm 2000

1, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 26 Mùa Thường Niên

* Tại Nhà thờ Ðức Mẹ ở Minerva

Lễ Pokrov (Thánh lễ Ðức Mẹ phù hộ) Phụng vụ thánh và Thánh thi Akathista

Theo nghi lễ Byzantino (7)

Cử hành nghi thức phong thánh

3, thứ Ba :

Ngày Ðối Thoại Giữa Công Giáo-Do Thái Giáo

7, thứ Bảy : Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

Lần hạt Mân Côi và rước đuốc

8, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 27 Mùa Thường Niên

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

Nghi thức trao phó Ngàn Năm thứ ba dưới sự bảo trợ của Ðức Trinh Nữ Maria

14-15, thứ Bảy & Chúa Nhật :

Cuộc Gặp gỡ Thế giới lần 3 giữa Ðức Thánh Cha và các gia đình

* Tại Công trường Thánh Phêrô

Thánh lễ

Cử hành Bí tích Hôn phối

Ngày Năm Thánh Cho Gia Ðình

15, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 28 Mùa Thường Niên

* Tại Quảng trường thánh Phêrô

Thánh lễ

Cử hành bí tích Hôn Phối

Cử hành Năm Thánh 2000 với các gia đình

20-22, thứ Sáu-Chúa Nhật :

Ðại hội Truyền Giáo Quốc Tế

21, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

22, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 29 Thường Niên

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

Ngày Thế Giới Truyền Giáo

28, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Lần hạt Mân Côi

29, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 30 Thường Niên

* Tại Sân vận động Rôma

Thánh lễ

Ngày Năm Thánh Cho Giới Thể Thao

31, thứ Ba : Vọng lễ Các Thánh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Kinh Chiều I lễ trọng

Tháng 11 Năm 2000

1, thứ Tư : Lễ Các Thánh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Cử hành nghi lễ phong chân phước hay phong thánh

2, thứ Năm : Cầu cho các tín hữu đã qua đời

4, thứ Bảy : Cử hành phụng vụ theo Nghi lễ Ambrosiano (8)

5, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 31 Thường Niên

Thánh lễ

Ngày Năm Thánh Cho Các Vị Trách Nhiệm Về Sinh Hoạt Cộng Ðồng Quốc Gia Và Quốc Tế.

12, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 32 Thường Niên

Thánh lễ

Ngày tạ ơn vì các ơn huệ trong công trình tạo dựng

Ngày Năm Thánh Cho Giới Nông Nghiệp

19, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ 33 Thường Niên

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

Ngày Năm Thánh Cho Các Binh Sĩ Và Nhân Viên Cảnh Sát

21, thứ Ba : Ðức Mẹ Dâng mình trong Ðền thờ

* Tại Nhà thờ Ðức Mẹ vùng Trastevere

Cử hành phụng vụ thánh theo Nghi lễ Syro-Antiochia (Syria và Malankarese) (9)

24, thứ Sáu :

Khai Mạc Hội Nghị Quốc Tế Về Tông Ðồ Giáo Dân

26, Chúa Nhật : Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

Bế Mạc Hội Nghị Quốc Tế Về Tông Ðồ Giáo Dân

Ngày Năm Thánh Của Cộng Ðồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

Tháng 12 năm 2000

2, thứ Bảy : Vọng Chúa nhật thứ I Mùa Vọng

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Cử hành Kinh Chiều I

3, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ I Mùa Vọng

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Thánh lễ

Ngày Năm Thánh Cho Người Tàn Tật

8, thứ Sáu : Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Cử hành hát thánh thi Akathista (10)

10, Chúa Nhật : Chúa nhật thứ II Mùa Vọng

* Tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô

Thánh lễ

16, thứ Bảy :

* Tại Ðền thờ Ðức Bà Cả

Cử hành phụng vụ theo nghi lễ Mozarabico (11)

17, Chúa nhật : chúa nhật thứ III Mùa Vọng

* Tại Ðền thờ Thánh Phaolô ngoại thành

Thánh lễ

Ngày Năm Thánh Cho Giới Văn, Kịch Nghệ

24, Chúa Nhật : Chúa Giáng Sinh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ ban ngày

Phép lành Tòa Thánh cho thành Rôma và toàn thế giới (Benedictio Apostolica Urbi et Orbi).

31, Chúa Nhật :

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Canh thức cầu nguyện bước vào Ngàn Năm Mới

Phép lành Tòa Thánh cho thành Rôma và toàn thế giới (Benedictio Apostolica Urbi et Orbi).

Tháng 1 năm 2001

1, thứ Hai : Ðức Maria, Mẹ Chúa Trời

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Thánh lễ

Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới

5, thứ Năm : Vọng lễ Hiển Linh

* Tại các Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô, Ðức Bà Cả, Thánh Phaolô ngoại thành

Thánh lễ

Ðóng Cửa Thánh

* Tại thánh địa Palestine

Bế Mạc Năm Thánh (12)

* Tại các Giáo Hội địa phương

Bế Mạc Năm Thánh

6, thứ Sáu : Lễ Hiển Linh

* Tại Ðền thờ Thánh Phêrô

Ðóng Cửa Thánh

Chú Thích

1. Lễ nghi Caldeo và Malabaresen thuộc cộng đoàn giáo hữu Công Giáo Ðông Phương tại vùng Ðông Nam Ấn độ, một cộng đoàn được truyền tụng do thánh Tôma Tông đồ thánh lập. Ngôn ngữ phụng vụ là Malayalam. Nghi lễ Malabarese này theo nghi lễ Caldeo (Ðông Syria) khác với nghi lễ Malankarese (Tây Syria).

2. Lễ Nghi Syro-Antiochia do cộng đoàn tín hữu Công Giáo Ðông Phương ở Syria, Liban, cử hành, cũng gọi là Nghi lễ Maronite, vì cộng đoàn này do tu viện của Thánh Maron thành lập. Ngôn ngữ phụng vụ là Ả Rập và Siriaco.

3. Phụng vụ thánh, cũng là thánh lễ, theo nghi lễ Alexandrino thuộc cộng đoàn tín hữu Công Giáo Ðông Phương bên Etiopia. Ngôn ngữ phụng vụ là Gheez.

4. Thánh lễ Trạm (Missa stationalis Iubilaris): Thánh lễ được qui định cử hành trong các Năm Thánh, ngoài những lễ kính các mầu nhiệm đặc biệt của Chúa, hay lễ Ðức Mẹ, hay lễ các thánh. Lễ Trạm cũng được cử hành trong các Ðại hội Thánh Thể quốc tế, hay trong các giáo phận và các Mùa phụng vụ quan trọng, như Mùa Chay, Mùa Vọng.. Cuộc rước kiệu Trạm (processio stationalis) cũng được hiểu theo nghĩa này.

5. Nghi lễ Copte, thuộc gia đình phụng vụ Alexandria Ðông Phương bên Ai Cập. Ngôn ngữ phụng vụ là Copte.

6. Nghi lễ Armeno thuộc cộng đoàn tín hữu Công Giáo Ðông Phương ở vùng Armenia, là cộng đoàn được coi là do thánh Batôlômêo Tông Ðồ thánh lập.

7. Nghi lễ Byzantino là nghi lễ của Giáo Hội Ðông Phương, Chính Thống và Công Giáo, do nguồn gốc tên thành Byzance (thành Constantinople và ngày nay là Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ).

8. Nghi lễ Ambrosiano là nghi lễ tại giáo phận Milano (Bắc Italia), nơi Thánh Ambrosio làm giám mục. Nghi lễ Amobrosiano thuộc gia đình phụng vụ La-tinh.

9. Nghi lễ Syro-Malankarese cũng là nghi lễ thuộc Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương. Cộng đoàn này cũng do thánh Tôma thành lập. Nhưng về phụng vụ theo nghi lễ Syro-Antiochia (Tây Syria), khác với Nghi lễ Caldeo Malabarese ở bên Ấn Ðộ.

10. Thánh thi Akathista, là thánh thi kính Ðức Mẹ được hát trong giờ Kinh Sáng của Nghi lễ Bayzantino. Khi hát thánh thi này thì tất cả cộng đoàn đứng, để tỏ lòng tôn kính, nên gọi là Akathista (tiếng Hy Lạp có nghĩa là đứng).

11. Nghi lễ Mozarabico, thuộc gia đình phụng vụ La-tinh, cử hành bên Tây Ban Nha.

12. Ủy ban Năm Thánh Trung Ương soạn tài liệu dành cho các Giáo Hội địa phương về các buổi cử hành sau đây: Nghi lễ cử hành trong Mùa Vọng, Mùa Chay; Lễ nghi Khai mạc và Kết thúc Năm Thánh 2000 tại các Giáo Hội địa phương; Buổi Canh thức Cầu nguyện Chờ đón Năm 2000 (31.12.1999); Buổi Canh thức Cầu nguyện bước sang Ngàn Năm Thứ Ba (31.12.2000) ; Ngày Hợp tác với các Tôn giáo.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com